Tắc kê Inox
625     0
Tắc kê sắt
716     0
Nở đóng thép M16
1442     0
Tắc kê đạn M12
694     0
Tắc kê đạn M10
704     0
Tắc kê đạn M8
537     0
Tắc kê đạn M6
533     0