Tắc kê Inox
544     0
Tắc kê sắt
593     0
Nở đóng thép M16
1315     0
Tắc kê đạn M12
600     0
Tắc kê đạn M10
591     0
Tắc kê đạn M8
491     0
Tắc kê đạn M6
487     0