Tắc kê Inox
1102     0
Tắc kê sắt
1285     0
Nở đóng thép M16
2315     0
Tắc kê đạn M12
1206     0
Tắc kê đạn M10
1243     0
Tắc kê đạn M8
944     0
Tắc kê đạn M6
977     0