Tắc kê Inox
1231     0
Tắc kê sắt
1461     0
Nở đóng thép M16
2627     0
Tắc kê đạn M12
1350     0
Tắc kê đạn M10
1416     0
Tắc kê đạn M8
1132     0
Tắc kê đạn M6
1121     0