Tắc kê Inox
721     0
Tắc kê sắt
825     0
Nở đóng thép M16
1585     0
Tắc kê đạn M12
809     0
Tắc kê đạn M10
822     0
Tắc kê đạn M8
595     0
Tắc kê đạn M6
588     0