Tắc kê Inox
510     0
Tắc kê sắt
544     0
Nở đóng thép M16
1271     0
Tắc kê đạn M12
544     0
Tắc kê đạn M10
527     0
Tắc kê đạn M8
468     0
Tắc kê đạn M6
470     0