Tắc kê Inox
1006     0
Tắc kê sắt
1185     0
Nở đóng thép M16
2084     0
Tắc kê đạn M12
1108     0
Tắc kê đạn M10
1121     0
Tắc kê đạn M8
819     0
Tắc kê đạn M6
870     0