Tắc kê Inox
939     0
Tắc kê sắt
1119     0
Nở đóng thép M16
1961     0
Tắc kê đạn M12
1036     0
Tắc kê đạn M10
1045     0
Tắc kê đạn M8
740     0
Tắc kê đạn M6
777     0