Tắc kê Inox
793     0
Tắc kê sắt
941     0
Nở đóng thép M16
1695     0
Tắc kê đạn M12
883     0
Tắc kê đạn M10
885     0
Tắc kê đạn M8
628     0
Tắc kê đạn M6
618     0