Tắc kê Inox
1171     0
Tắc kê sắt
1383     0
Nở đóng thép M16
2463     0
Tắc kê đạn M12
1280     0
Tắc kê đạn M10
1347     0
Tắc kê đạn M8
1066     0
Tắc kê đạn M6
1063     0