Tắc kê Inox
589     0
Tắc kê sắt
658     0
Nở đóng thép M16
1371     0
Tắc kê đạn M12
640     0
Tắc kê đạn M10
647     0
Tắc kê đạn M8
513     0
Tắc kê đạn M6
503     0