Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:DNK_366

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

Chất liệu: hợp kim kẽm
Ổ cắm số Cắm số Toàn bộ Set Kích thước
20 SF 20 PF 20 SF + 20 PF 1/4 "(đối với đường ống)
30 SF 30 PF 30 SF + 30 PF 3/8 "(đối với đường ống)
40 SF 40 PF 40 SF + 40 PF 1/2 "(đối với đường ống)
Chất liệu: thép
20 SF-A 20 PF-A 20 SF-A + 20 PF-A 1/4 "(đối với đường ống)
30 SF-A 30 PF-A 30 SF-A + 30 PF-A 3/8 "(đối với đường ống)
40 SF-A 40 PF-A 40 SF-A + 40 PF-A 1/2 "(đối với đường ống)