Nhà sản xuất:jappan

Mã sản phẩm:BTL_211

Giá: Call

Trạng thái:Còn hàng

 
Bơm thủy lực sumitomo

 Hãng sản xuất : SUMITOMO - JAPAN

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

bơm sumitomo, bơm thủy lực nhật

bơm thủy lực sumitomo. QT 62 - 80F

Bơm thủy lực SUMITOMO
 
bơm thủy lực QT22-4-A QT42-25F-A
bơm thủy lực QT22-4F-A QT42-31.5-A
bơm thủy lực QT22-5-A QT42-31.5F-A
bơm thủy lực QT22-5F-A QT43-20-A
bơm thủy lực QT22-6.3-A QT43-20F-A
bơm thủy lực QT22-6.3F-A QT43-25-A
bơm thủy lực QT22-8-A QT43-25F-A
QT22-8F-A QT43-31.5-A
QT23-4-A QT43-31.5F-A
QT23-4F-A QT51-100-A
QT23-5-A QT51-100F-A
QT23-5F-A QT51-125-A
QT23-6.3-A QT51-125F-A
QT23-6.3F-A QT51-80-A
QT23-8-A QT51-80F-A
QT23-8F-A QT52-40-A
QT31-20-A QT52-40F-A
QT31-20F-A QT52-50-A
QT31-25-A QT52-50F-A
QT31-25F-A QT52-63-A
QT31-31.5-A QT52-63F-A
QT31-31.5F-A QT53-40-A
QT32-10-A QT53-40F-A
QT32-10-A QT53-50-A
QT32-10F-A QT53-50F-A
QT32-12.5-A QT53-63-A
QT32-12.5F-A QT53-63F-A
QT32-16-A QT61-160-A
QT32-16F-A QT61-160F-A
QT33-10-A QT61-200-A
QT33-10F-A QT61-200F-A
QT33-12.5-A QT61-250-A
QT33-12.5F-A QT61-250F-A
QT33-16-A QT62-100-A
QT33-16F-A QT62-100F-A
QT41-40-A QT62-125-A
QT41-40F-A QT62-125F-A
QT41-50-A QT62-80-A
QT41-50F-A QT62-80F-A
QT41-63-A QT63-100-A
QT41-63F-A QT63-100F-A
QT42-20-A QT63-125-A
QT42-20F-A QT63-125F-A
QT42-25-A QT63-80F-A
  QT63-80F-A